09 mei 2006

Jan Biorix

Ik las voor het eerst over Jan Biorix van Jan Walravens in het vijfde feuilletonsdeel Terug Thuis van Jeroen Brouwers, waarin een dienstbaar stuk staat over deze verzameling dagboekaantekeningen en columns van de Vlaamse journalist Jan Walravens, die in 1965 op 44-jarige leeftijd overleed. In Jan Biorix (een afgeleide naam van de Belgische strijder uit de romeinse tijd Ambiorix) verzamelde Walravens vooral colums over moderne kunstenaars, waarvan het merendeel nu vergeten is en de rest (wereld)beroemd, maar in zijn tijd nog onbekend. Walravens had een fijne neus voor kunst en voor waarheid in de kunst, net zo goed als voor wat hemzelf het meest bewoog in kunst. Het is vooral een charmant boekje dat je laat kennismaken met een aardig en innemend iemand die anders volledig onbekend zou blijven. Maar eerlijk gezegd bleven ook een aantal notities uiterst duister voor mij, omdat de genoemde kunstenaars me niks zeiden. Via Google kwam ik op een pagina van Jos Joosten die een flinke lap tekst aan Jan Biorix heeft gewijd. Op zijn site staat ook dat volgend jaar zijn biografie van Walravens verschijnt. Die wordt dus - terecht - niet aan de vergetelheid prijs gegeven.
Meer Leeslog in eerdere maanden - zie de 'archives' in de rechterkolom.