07 mei 2006

Julien Weverbergh

'...geschreven op heldhaftig aandringen van Jeroen Brouwers.' - deze aanduiding voorin de uitgave gaf de doorslag toen ik zijn boek weverbergh '30-'70 (dat pas in 2005 verscheen) onlangs bij de Slegte zag liggen. Het schijnt dat Julien Weverbergh met dezelfde woorden Jeroen Brouwers had opgedragen Groetjes uit Brussel te schrijven, dat opgenomen is in Mijn Vlaamse jaren (zie hieronder). Weverbergh was vanaf 1970 tot 1986 directeur van uitgeverij Manteau, waar Brouwers sedert halverwege jaren zestig tot halverwege jaren zeventig redacteur (letterknecht) was, en volgens hemzelf vijfmaal door Weverbergh ontslagen werd... In Mijn Vlaamse jaren komt Weverbergh er weinig positief vanaf, maar volgens Weverbergh is hun vriendschap ondanks alle aantijgingen ijzersterk.
Enfin, dit privé-domeindeel geeft een fraai inzicht in het literaire wereldje van Vlaanderen in de jaren zestig en daaromheen. Bovendien draagt het zijn steentje bij aan de kennis over uitgeverij Manteau waar ik tot op heden alleen van de hand van Jeroen Brouwers over gelezen had. De eerste helft van het boek behandelt vooral Weverberghs opmars als redacteur van een eigen tijdschrift, wat hem de poorten opende voor het 'literaire middenveld'. In de andere helft gaat het vooral daarover en de wijze van samenwerken met een moedermaatschappij. Weverbergh is geenszins objectief (Ik voer subjectiviteit nu eenmaal hoog in het vaandel), en loopt misschien wat makkelijk om de beschuldigingen aan zijn adres door Brouwers heen. Wellicht krijgen we dat nog tegoed: dit deel loopt tot begin jaren zeventig en Weverbergh maakt duidelijk dat er nog een vervolg zit aan te komen. Ik ga dat meteen kopen als het verschijnt.

3 Comments:

Anonymous Co said...

volgens mij heb ik nog ergens een biografie van Angèle Manteau. Wil je die?

11:05 p.m.  
Blogger Jan Anton Brouwer said...

Hallo Co, dat zal hoogstwaarschijnlijk de biografie van Gretha Seghers zijn. Als je 'm echt kwijt wilt, houd ik me aanbevolen (want ik heb het boek niet). Maar zowel Jeroen Brouwers (in meerdere geschriften) als Julien Weverbergh (in dit boek) kraken die biografie tot op de grond toe af - Seghers heeft kritiekloos het verhaal van Angèle
Manteau op papier gezet, en zich niet gerealiseerd dat Manteau meer leugens dan waarheden vertelde. Toen Seghers opeens kritische vragen ging stellen, wilde Manteau meteen van haar af. Maar goed, dat schrijven dus Brouwers en Weverbergh. Die biografie heeft dus curiositeitswaarde - wil je 't alsnog kwijt?
Groet,
Jan Anton

7:54 p.m.  
Anonymous Co said...

Ja, is onderweg! Fijn dat ik je er een pleizier mee kan maken. Ooit waarschijnlijk bij de Slegte gekocht, hooguit wat in gebladerd. Heerlijk, zo'n liegend oud wijf.

12:05 p.m.  

Een reactie posten

<< Home

Meer Leeslog in eerdere maanden - zie de 'archives' in de rechterkolom.