24 november 2009

Parodie?

In Het geheim van Den Haag van Joost Heldeman vertelt de ik-figuur over het project om het ministerie waar hij werkt te transformeren tot een moderne, klantgerichte organisatie. Hij moet leiding geven aan dat project en voor de top van het ministerie een projectplan schrijven. Daarbij loopt hij tegen allerlei obstakels aan. Aan dit gegeven probeert de auteur - zelf rijksambtenaar - de cultuur binnen zijn ministerie te beschrijven. In grote lijnen zal het beeld dat bij de lezer daarvan ontstaat wel kloppen met de werkelijkheid. Maar het verhaal had meer impact kunnen hebben wanneer het minder vluchtig en met meer oog voor spanning en detail geschreven zou zijn. Dit boekje van 150 bladzijden roept eerder meer vragen op dan dat het beantwoordt. Jammer, want het uitgangspunt is aardig.
Meer Leeslog in eerdere maanden - zie de 'archives' in de rechterkolom.