18 augustus 2014

Kom eruit, klootzak!

Ik was - denk ik - eerste of- tweedejaars student Nederlands in Leiden, studiejaren 1984-1985-1986 derhalve. In Sociëteit De Burcht aldaar vond op een - ik meen - donderdagavond een literaire avond plaats. Schrijvers die nauwe banden hadden met Leiden lazen voor uit eigen werk: Maarten Biesheuvel, Maarten 't Hart en Karel van het Reve waren de belangrijkste sprekers. Het kan zijn dat ook Boudewijn Büch optrad, maar dat weet ik niet meer zeker. In elk geval herinner ik mij dat Maarten Biesheuvel een poging deed een Schubert-lied te zingen, op de piano begeleid door Maarten 't Hart, en dat Karel van het Reve een vermakelijk verhaal voorlas over zijn afscheid als hoogleraar Slavische taal- en letterkunde; in dat verhaal vertelt hij hoe hij ooit eens met zijn auto het Rapenburg ingleed - de straat was glad die dag. Met dat hilarische verhaal opent zijn bundel Afscheid van Leiden dat eind 1984 verscheen. Ik nam me al sinds die literaire avond voor deze bundel te kopen; pas onlangs kocht ik het en ik las het grotendeels in het vliegtuig naar Havana. Zo'n verzameling gevarieerde stukken over met name Leiden en de Sovjet-Unie bleek een prima afleiding bij straalmotorenherrie, langsrijdende glimlachende eet- en drinkkarren en mensen die in colonne naar het toiletblok paraderen. Het is Karel van het Reve bij uitstek: 'denk ik', 'ik meen', 'dat weet ik niet meer zeker'. Maar toch ook een hoop eruditie, smakelijke verhalen over Russische schrijvers en zijn tewaterlating in het Rapenburg. Een klassiek verhaal wat mij betreft.
Meer Leeslog in eerdere maanden - zie de 'archives' in de rechterkolom.