19 mei 2007

Oesters & de grote appel

Over een week ga ik een weekje naar New York (ik was er ooit eens twee dagen, meer niet) en ter 'voorbereiding' kocht ik onlangs in de boekhandel van Mark Kurlansky zijn boek met de intrigerende titel Oesters van New York, een stadsgeschiedenis. Ik werd erop geattendeerd door iemand in de trein die dit boek aan het lezen was; wat mooi toch dat je in de trein tot lezen wordt aangespoord! Aan de hand van de oesterteelt in de baai van New York en de enorme consumptie van oesters door de bewoners van de groeiende stad beschrijft Kurlansky het verhaal van het ontstaan en de groei van deze metropool. Hij springt daarbij van de hak op de tak, maar dat is nu juist het aardige van dit boek. Om op dezelfde bladzijde te beschrijven hoe Wall Street aan zijn naam komt en de voortplanting van de oester uit te leggen, moet je als schrijver een eigenzinnig perspectief hebben! Kurlansky brengt het allemaal erg overtuigend en innemend. Het boek bevat tevens zo'n 40 recepten waarin oesters zijn verwerkt - ik heb ze tot nu toe alleen rauw gegeten en vind ze zo onweerstaanbaar lekker. Misschien dat ik in New York eens een andere variƫteit ga proberen. Een ander verband tussen eten en New York: onlangs las ik Hitte van Bill Bufford (klik hier voor de leeslog). Ik heb inmiddels een tafeltje in Babbo gereserveerd...

07 mei 2007

Stieren en boksen

De positieve recensie in NRC Handelsblad van Arjen Fortuin zette me aan om Morgen zijn we in Pamplona van Jan van Mersbergen te kopen en te lezen. Ik had nog nooit van deze auteur gehoord; dit is zijn vierde boek. Het verhaalt over een bokser die door een automobilist wordt opgepikt. De automobilist gaat naar Pamplona om daar bij het jaarlijkse evenement voor de stieren uit te rennen; de bokser heeft geen specifiek reisdoel. Fragmenten over de traag op gang komende interactie tijdens de autorit en flashbacks uit het leven van de bokser wisselen elkaar af. De stijl van Mersbergen is kortaf, de dialogen zijn van alle leestekens ontdaan. Goed geschreven, en goed geconstrueerd. En toch vind ik dit geen goed boek. De opgebouwde spanning vindt geen ontlading en daardoor blijkt de vermeende psychologische diepgang (er wordt vooral gezwegen, ogenschijnlijk verzwegen) van bordkarton. In zijn recensie schrijft Fortuin dat bij tweede en derde lezing het boek meer prijsgeeft. Dat zal vast zo zijn, maar bij eerste lezing gaf het mij te weinig om opnieuw te beginnen en eerlijk gezegd betwijfel ik of de dialogen en de bokstaferelen dan meer diepgang krijgen.

06 mei 2007

Huwelijksnacht

Aan Chesil Beach van Ian McEwan is een geslaagde novelle en laat in al zijn beknoptheid zien waar de kracht van deze schrijver ligt: het tot de kleinste vezel uitpluizen van situaties, relaties en gedragingen en die in een dwingende stijl opdienen. Haast iedere mededeling komt als noodzakelijk over, en dat leest heerlijk. De openingszin zet de toon: Ze waren jong, welopgevoed en allebei nog maagd op deze avond voor hun huwelijksnacht, en ze leefden in een tijd dat een gesprek over seksuele problemen ronduit onmogelijk was. McEwan beschrijft de voorgeschiedenis van Edward en Florence en daarna, haast van seconde tot seconde, wat er die avond gebeurt. Tenslotte raast hij in enkele pagina's door de daaropvolgende veertig jaar. Het lijkt schematisch, maar McEwan maakt daar wat goeds van.

05 mei 2007

Autowrak

Op andere weblogs had ik al eens iets positiefs over de geschriften van Jaap van Heerden gelezen, dus bij de boekhandel pakte ik onlangs voor de vuist weg zijn nieuwste bundel Uit het autowrak gezaagd. Van Heerden is hoogleraar psychologie en schrijft in deze verzameling stukken vooral over ontwikkelingen in zijn vak. Zulke zaken grijpen mij te hoog. Eerlijk gezegd raak ik niet zo geboeid door een semi-wetenschappelijk discours over hoe verschillende hooggeleerde psychologen tegen hun vak aankijken. Wanneer Van Heerden in andere stukken facetten van het menselijk gedrag probeert te duiden, dan ben ik weer bij. Ik geef het toe: geef mij maar simpele kost. Psychologie van de koude grond!
Meer Leeslog in eerdere maanden - zie de 'archives' in de rechterkolom.