29 januari 2012

Man en paard

Dier, bovendier is het laatste boek van Frank Westerman dat ik nog niet gelezen had. Het is inmiddels een beproefd en geslaagd recept van de schrijver: via een weinig gangbaar onderwerp een grotere geschiedenis vertellen. In dit boek doorkruist Westerman het einde van de Habsburgse dubbelmonarchie, het derde rijk, het communisme en de oorlog in Joegoslavië aan de hand van het Lipizaner-paardenras dat bekend is van de Spaanse Rijschool in Wenen. Westerman leerde dit type paard kennen via een leraar op zijn school en raakte geïnteresseerd in de 'pedigree' van dit ras. De beschrijvingen van zijn omzwervingen leverden een interessant boek op, dat misschien soms wat inconsistent zwalkt tussen klein en groot maar wel boeit van begin tot einde. Westerman blijft een uitermate intrigerend schrijver. Dat zijn uitgever een fletse uitspraak van Matthijs van Nieuwkerk als aansporing op het voorplat meent te moeten zetten, zou een reden zijn om naar een andere uitgeefhuis uit te zien.

21 januari 2012

Herinnering

Geschiedenis is de zekerheid die ontstaat op het punt waar de gebreken van de herinnering en de onvolkomenheden van de documentatie samenkomen. Deze nooit meer te vergeten uitspraak door de schoolvriend van de ik-verteller lijkt de kernzin van de korte roman Alsof het voorbij is van Julian Barnes. Het gemiddelde levensverhaal van deze ik-verteller, de zelfmoord van zijn schoolvriend, diens nagelaten dagboek en de gebreken in de herinnering van de ik-persoon die terugblikt op zijn verleden, vormen de pijlers waarop dit meesterwerk steunt. Er staat geen woord teveel in, de compositie is perfect en de informatiekracht is enorm. Een niet te missen roman.

Hersenen

'Gebruik nu eens je hersens!' is een uitspraak die veel ouders wel eens een keer tegen hun kinderen hebben geroepen. Met name in de puberteit is onhandig gedrag niet ongewoon, maar als er een periode in een mensenleven is waar de hersenen dan volop aan het werk zijn is het wel de puberteit. In de bestseller Wij zijn ons brein maakt hersenonderzoeker Dick Swaab duidelijk dat veel menselijk gedrag letterlijk zit ingebakken in de hersenen. Hiermee neemt hij krachtig stelling tegen de 'maakbare samenleving': (afwijkend) gedrag is veel minder te beïnvloeden en blijvend te corrigeren dan wat velen denken. In dit boek behandelt Swaab allerlei vormen van afwijkingen en ziektes, van homoseksualiteit tot alzheimer en van anorexia tot (vanuit Swaabs theorie) religie. Soms vind ik zijn uitgangspunten wat al te rechtlijnig, maar ik kan geen steekhoudende argumenten daartegenin werpen. Naast een interessant en leerzaam boek stemt het vooral ook tot nadenken en zelfreflectie.

04 januari 2012

2011: de balans

Het afgelopen leesjaar was bijzonder gemiddeld. Sinds 1990 lees ik per jaar gemiddeld zo'n 37 boeken en 10930 boekpagina's per jaar; in 2012 waren dat er respectievelijk 34 en 10990. Allez ja! Naast deze koele cijfers vond ik het vooral een kwalitatief leesjaar: veel mooie en interessante boeken. Weinig leesdips; wel enkele doorwrochte boeken die je niet eventjes in een weekendje uitleest. Hopelijk zaten er enkele tips voor de bezoekers van deze weblog tussen, daar doe ik het uiteindelijk om.
Het was weer een hele klus, maar de indexen zijn weer helemaal up to date!

Iedereen een geweldig leesjaar 2012!
Meer Leeslog in eerdere maanden - zie de 'archives' in de rechterkolom.